ГИНГЀР

ГИНГЀР м. Диал. Магарешки трън; генгер.

— От тур. ginger 'камилски трън'.

Списък на думите по буква