ГИНЕКЀОН

ГИНЕКЀОН м. Истор. Гинекей. // Остар. Книж. В миналото у нас — женско отделение в черква. И всички тръгнаха да се качват по стълбите [на черквата] от ляво и дясно, които водят към галерията, оградена с решетки, дето е специално женското отделение — гинекеонът. Ив. Вазов, СбНУ II, 104.

— Гр. γυναικεqον.

Списък на думите по буква