ГИНЀЯ

ГИНЀЯ, мн. ‑ѐи, ж. Рядко. Стара английска златна монета; гвинея. От Лондон почти по същото време един голям меценат, .. му [ на Бетховен] поръчва три нови квартета, за които му предлага сто гинеи. В. Йонова и др., Б (превод), 14. Слухът за това, че директорът на Монетния двор може да превръща медните фартинги в блестящи златни гинеи, би създал паника в цялата страна. Ив. Въжарова, ИН (превод), 160.

— Англ. guinea. — Хр. Г. Данов, Числителница, 1868.

Списък на думите по буква