ГИПСЍРАМ

ГИПСЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1.Запълвам, измазвам или закрепям нещо с гипс. От тавана ръсеше бял прах. Гипсираха [работниците] свода. Ел. Димитрова, ПКС, 341. Носачите [на пианото] запъплиха към културния дом .. Архитектът се изпречи пред входа на недовършената сграда: — Вътре е невъзможно! Гипсираме тавани, боядисваме с пръскачки. Бл. Димитрова, ПКС, 292.

2. Поставям гипсова превръзка обикн. върху счупена или изкълчена част на тялото. Двама лекари наместваха раздробения лакът .. После гипсираха ръката му и той бе отнесен в една болнична стая. В. Райков, ПВ, 20. гипсирам се страд. Лекарите са на мнение, че кракът трябва да се гипсира.

ГИПСЍРАМ СЕ несв. и ср., непрех. Жарг. Много силно се притеснявам, смущавам и не мога да говоря и реагирам нормално. Като го извадиха на дъската, се гипсира и не каза нищо. △ Като видях директора, се гипсирах от страх.

Списък на думите по буква