ГИШЀНЦЕ

ГИШЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Умал. от гише; малко гише. Най-после видях аптека и влязох. А то навалица и тук като при лекаря. Само че много гишенца и затова по-лесно върви. Ст. Даскалов, Ст, 1970, бр. 1262, 3.

Списък на думите по буква