ГЛАВА̀Р

ГЛАВА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Остар. Главатар. На 23 октомврия вечерта руските войски минуваха на дясна страна на Кубан. Нихний главар казува да е имал четири души убити и 20 ранени. ЦВ, 1855, бр. 256, 11. Новопоставенийт ни черковни главар и екзарх на нововъзрождената ни българска православ. черкова .., ще употреби, надеем ся, времето, догде е на поста си, с уреждането на разни училища по цялото ни отечество. З. Петров и др., ЧБ (превод), VII. Главар на въстанието.

Списък на думите по буква