ГЛАВАТА̀РСТВАМ

ГЛАВАТА̀РСТВАМ и ГЛ??В??ТА̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв. 1. Непрех. Рядко. Упражнявам власт на главатар. Харбалиите — от Бога и царя отличени: жилави и пъргави като рисове, волни и горди като орли; току-така ли им са дадени четиридесетте царски харби над четиридесетте села да главатарствуват? П. Росен, ВПШ, 60.

2. Прех. Остар. Оглавявам, ръководя. А между тия имена първо място трябва да заеме името на Любена Каравелова, който главатарствува тогавашната българска революционна интелигенция и ръководи нейните борби почти отначало, почти и докрай с трезвина и политическа далновидност. П. К. Яворов, Съч. III, 237. главатарствам се, главатарствувам се страд. от главатарствам и главатарствувам във 2 знач.

Списък на думите по буква