ГЛАВАТА̀РСТВАНЕ

ГЛАВАТА̀РСТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от главатарствам; главатарствуване.

Списък на думите по буква