ГЛАВАТА̀РСТВУВАНЕ

ГЛАВАТА̀РСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от главатарствувам и от главатарствувам се; главатарстване.

Списък на думите по буква