ГЛАВАТА̀РЧЕ

ГЛАВАТА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от главатар (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква