ГЛАВЀ

ГЛАВЀ1, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от глава (в 1 знач.); главичка. Дича се засрами, позасмя се и наведе главе на една страна. Т. Влайков, Съч. II, 68.

ГЛАВЀ

ГЛАВЀ2. Само в съчет.: Во главе с някого. Книж. Начело с някого, под водачеството на някого. Накрая на телеграмата той изказва пълно доверие към патриотическото му правителство, во главе с достойния и велик президент. Т. Влайков, Съч. III, 127. При с. Боровци г. Сарафов бе посрещнат и поканен от една депутация на града во главе с общинския кмет и съветниците му. Бълг., 1902, бр. 456, 2.

Списък на думите по буква