ГЛАВЀЖНИЦА

ГЛАВЀЖНИЦА ж. Диал. Годежарка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква