ГЛАВЀНЕ

ГЛАВЀНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от главя и от главя се. Язе имам сина за главене / и си имам щерка за даване. Нар. пес., СбНУ XI, 35.

Списък на думите по буква