ГЛА̀ВЕНКА

ГЛА̀ВЕНКА ж. Диал. Стрък коноп или лен с женски клас, който дава семе; главеник2. — Стоене, първо венчило, / я жъни да пожънеме, / .. конопе да оберем,/../ и главенката ша оберем. Нар. пес., СбВСт, 539.

Списък на думите по буква