ГЛАВЍЦА

ГЛАВЍЦА ж. Главичка. Майка му го гладеше по главицата и галено му говореше. Ил. Волен, РК,60. — А приказка може ли да се направи, татко? Ането гледаше с широко разтворени очи. Какво ли си мислеше нейната главица? Ст. Станчев, ВН, 1953, бр. 307, 4. Разбира се, че тие [у растенията] мрежаци биват дотолкова малки, щото на едно място, което е не по-голямо от главицата на карфицата, са намират повече от петстотин. Знан., 1875, бр. 2, 25. — Главата ма боли. — Ще боли я,.. Надали не изпихме на главица по окица само сливовица. Лил., 1884, кн. 7, 11. Червеникавите цветчета на детелината са събрани в съцветие, наречено главица. Бтн V и VI кл (превод), 75. Който винце попива, без главица поспива. Погов., Н. Геров, РБЯ I, 217. Бистра водица, мирна главица. Погов. ● Обр. Червените цветчета на мушкатото подават главици измежду листата. А. Гуляшки, МТС, 98. Под голий храст ревнива теменужка,/ подмамена от слънчеви лъчи,/ подала е главицата си нежна / и ме изнича с тъмни си очи. П. П. Славейков, Мис., 1906, кн. 5, 305.

Ежова главица (съкр. главица). Многогодишно тревисто растение с цветове, събрани в гъсти снопчета и сравнително широки мечовидни листа, което се използва за фураж или за озеленяване на паркове. Dactylis glomerata. Тя [жабата] все имаше какво да лови: ту бръмбара от ежовата главица, ту жълтата личинка от детелината, ту голия охлюв от овчарската торбичка. П. Бобев, ЗП, 43. Макова главица. Плодът на мака, от който се получава афион; макова главичка. В тези околии населението е запознато и с обрязването на маковите главици и събирането на афион. РД, 1950, бр. 139, 2. "Твоето детенце е урочасало .. Набери щавунек, вари го до зори и окъпи детенцето... А ако не спи, то му дай да пине водица от варени макови главици.." Знан., 1875, бр. 7, 107.

? Изяждам / изям главицата на някого. Разг. 1. Убивам, премахвам някого. 2. Причинявам голямо зло, нещастие на някого или ставам причина за нещастието му. — Ох, боже, за нищо ще ти изядат главицата душмани. В. Нешков, Н, 34. Мирна ми е главицата; мирна ми главица. Разг. Запазвам си спокойствието, не си създавам или избягвам възможни неприятности. Ето на, при тях има чиновници с по-голямо образование и по-способни, ала си кротуваха и си гледаха службицата. И затова сега са им мирни главиците... Г. Караславов, Избр. съч. II, 200. "Отпочини си, дядо-дя,/ сръбни една ракийца,/ хвърли ти грижи поврага / и мирна ти главица!" П. Р. Славейков, Избр. пр I, 141.

Списък на думите по буква