ГЛАВНОКОМА̀НДУВАНИЕ

ГЛАВНОКОМА̀НДУВАНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Главно командване; главнокомандуване. Войната с Турция е прогласена. Главнокомандуванието на войската е поворено мене. НБ, 1877, бр. 75, 289.

Списък на думите по буква