ГЛАВНОКОМА̀НДУЮЩ

ГЛАВНОКОМА̀НДУЮЩ м. Остар. Главнокомандващ. За главнокомандующ на всичките български войски остава и занапред г. подполковник Сава Муткуров. С. Радев, ССБ II, 134. Даже главната квартира на главнокомандующия много пъти е страдала поради недоброто избирание на местността. НБ, 1877, бр. 63, 246.

Списък на думите по буква