ГЛАВОГРЪ̀Д

ГЛАВОГРЪ̀Д,главогъ̀рдът, главогъ̀рда, мн. няма, м. Зоол. У някои насекоми и ракообразни животни — част от тялото, образувана от срастване на главата и гърдите. Ракообразните са водни обитатели .. Тялото им се състои от членчета: .. у някои видове главата и гърдите срастват в главогръд. Зоол., VII кл, 43. И двата паразита се прикрепят със собствено стъбълце за коремната страна на своя хазяин, на границата между главогърда и коремчето. ПН, 1935, кн. 5-6, 72.

Списък на думите по буква