ГЛАВОЗАМА̀ЙВАЩО

ГЛАВОЗАМА̀ЙВАЩО. Нареч. от главозамайващ. В празнични дни и на свижданията те пееха най-модерните западни шлагери и танцуваха главозамайващо румба. П. Илиев, ЛВ, 26.

Списък на думите по буква