ГЛАВОРЀЗ

ГЛАВОРЀЗ м. Жесток убиец. По ханищата и в самото Търново, казват, имало главорези, дето за една жълтица убиват човека. Д. Мантов, ХК, 27. Неговият пръв помощник Миленко Стефанов бе също заловен и по най-зверски начин убит от главорезите. К. Митев, ПБ, 98.

Списък на думите по буква