ГЛАВОРЀЗКИ

ГЛАВОРЀЗКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, Прил. от главорез. Главорезка орда. Главорезки морал.

Списък на думите по буква