ГЛАВОСЀЧ

ГЛАВОСЀЧ, мн. няма, м. Диал. Християнски празник в края на м. август, свързан с преданието за отсичане главата на Иван Кръстител; обсечене, секноглав, сечоглав.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква