ГЛАВУ̀ТКАМ

ГЛАВУ̀ТКАМ, ‑аш, несв.; главу̀тна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., прех. Диал. 1. Премятам презглава.

2. Прен. Лъжа, заблуждавам; премятам, мятам. — Току тоя сън лани сънувала, а ете сношка съм други сън сънувала:.. — Брех,.. — преглътнал моя праотец, — пак ще ме главутнеш с твоя дядо Кюрто! Й. Вълчев, РЗ, 99. главуткам се страд.

ГЛАВУ̀ТКАМ СЕ несв.; главу̀тна се св., непрех. Диал. Премятам се презглава.

Списък на думите по буква