ГЛАВУ̀ТКАНЕ

ГЛАВУ̀ТКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от главуткам и от главуткам се; премятане.

Списък на думите по буква