ГЛАГО̀ЛНОСТ

ГЛАГО̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на реч, в която се срещат глаголи или други думи и форми, произведени от глаголна основа. // Наличие на глаголи в речта. Богатата глаголност засилва дина‑

миката, живостта в картините. Лит. XI кл, 187.

Списък на думите по буква