ГЛАГО̀ЛСТВАМ

ГЛАГО̀ЛСТВАМ и ГЛ??ГО̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Книж. Ирон. Говоря много излишни неща без нужда, без полза; празнословя. — Какво има да се разяснява! — рече той, като че изсъска. — Всичко е ясно. Сега — .. сега трябва не да глаголствуваме, а да се въоръжаваме. Г. Караславов, ОХ IV, 289. Не е ли втелясване от страна на редактора на Българска сбирка да глаголствува за критското движение, а за съдбините на българщината в Македония да не казва нищо? П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 244.

Списък на думите по буква