ГЛАГО̀ЛСТВАНЕ

ГЛАГО̀ЛСТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от глаголствам; глаголствуване.

Списък на думите по буква