ГЛАДА̀ЧЕН

ГЛАДА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Спец. Който е свързан с гладене на облекло, бельо, който е предназначен за гладене; гладилен. Гладачните операции са неделима част от технологията на облеклто. Те допринасят за качественото изпълнение на шевните операции и значително подобряват вида на изработената дреха. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 48. Пред кафенето на Топал Ахмед,.., седели турци в празнични облекла.. От фесовете им още се издигала па̀рата на горещия гладачен калъп. Хр. Бръзицов, НЦ, 41. Гладачна машина. Гладачна дъска.

2. Техн. Който се отнася до заглаждане, рендосване на повърхнини. Гладачен инструмент.

3. Като същ. гладачна ж. Специално обзаведено помещение за гладене на облекло, бельо в хотел, детско заведение, болница и др. Слезе в сутерена — .., там се намираше пералната, гладачната — и съвсем несмущавано излезе през страничния заден вход. Б. Болгар, Б, 142.

Списък на думите по буква