ГЛА̀ДЕНЕ

ГЛА̀ДЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гладя и от гладя се. Гладенето е технологически процес, при който чрез топлина и влага се придават форма и линия на дрехата. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 22. — Имаме събрано от цяла седмица пране за гладене... пък той — по гости да я водя! Г. Райчев, ЗК, 52. Парно гладене. Дъска за гладене.

Списък на думите по буква