ГЛА̀ДИЧКО

ГЛА̀ДИЧКО. Умал. Нареч. от гладичък. Сиромахът трябва да тъче дебеличко, здравичко, препреденичко и гладичко. Знан., 1875, бр. 6, 93. Бабо, искам да ме вчешеш гладичко.

Списък на думите по буква