ГЛА̀ДКОСТ

ГЛА̀ДКОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на гладък. Чрез усещанията ние опознаваме свойствата на заобикалящите ни предмети: тяхната твърдост или мекост, грапавина или гладкост. Псих. X кл, 32. Не можеше да не бъде забелязана мургавата и хладна гладкост на голите ѝ ръце, изящната извивка на раменете ѝ. Ем. Станев, ИК I-II, 227. Към нея [хартиената каша] се прибавят различни вещества, които придават ценни качества на хартията — мекота, гладкост, цвят и др. Хим. X кл, 109. Гладкостта на слога зависи от гладкото течене на мислите в изреченията. Д. Войников, РС, 26.

Списък на думите по буква