ГЛАДКОСТВО̀Л

ГЛАДКОСТВО̀Л, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За дърво — който има гладък, равен ствол, без разклонения. По гладкостволите дървета, тополи, ели, телеграфни стълбове, той се катереше пъргаво като дива котка. Ем. Коралов, ДП, 9.

Списък на думите по буква