ГЛА̀ДЪК

ГЛА̀ДЪК, ‑дка, ‑дко, мн. ‑дки, прил. 1. Който няма остри издатини и вдлъбнати‑

ни, грапавини и при пипане не драска. Противоп. грапав. Адвокатът сръчно взе перото и го плъзна по гладкия лист. Кр. Велков, СБ, 72. Встрани на тревата лежаха купчина дъски, гладки и бели. Д. Талев, И, 326. Мичо се облегна на топа и взе да дращи по гладката му повърхност. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 78. Лицето ѝ, малко продълговато, обградено с венец от посивяла коса, е бяло, бяло.. Па и едно чисто, гладко — без бръчки по челото. Т. Влайков, Съч. II, 202. Обикновено такива преспи се превръщат в гладка и лъзгава ледена маса, по която съвсем неусетно може да се полети към пропастите и скалите под тях. П. Делирадев, В, 114. // Който е със съвсем равна повърхност, без издатини, вдлъбнатини, гънки, дупки и под.; равен. Гладкото самоковско поле изминахме къде заник слънце. Ив. Вазов, Съч. XV, 159. Морето бе утихнало и гладката му повърхност игриво се галеше под нежния лъх на настъпващата вечер. Елин Пелин, ЯБЛ, 44. Пътечката е много гладка. По нея са минавали всички хора от нашето село и са я утъпкали. К. Калчев, ПИЖ, 154. И ето колите / отлитат / по гладкия път от асфалт. Ас. Босев, ВМ, 136. // За коса, косъм, прическа — който не е къдрав, който е без чупки, букли и пр.; прав. Върху лицето на момичето лежеше сянката на лампеното огледало и Матьо можа да забележи само гладката му руса коса, сресана на прав път. Д. Ангелов, ЖС, 90. И тя като всички носеше старомодна черна копринена рокля,.., гладка прическа. Елин Пелин, Съч. IV, 65.

2. За дреха, тъкан, плетиво и под. — който има еднообразна повърхност без украса, релеф, чупки, набор, плетка, различна от лицева или опакова и под. Той.. несъзнателно си спомни дългата доземи, гладка и прилепнала рокла на току-що видената гъркиня. Ст. Дичев, ЗС I, 368. При спортна пола от гладка тъкан се минават 2-3 успоредни украсителни тегела. Н. Алфатарлиева и др., ТДО, 83. За единното облекло на офицерите и отделно на войниците султанският двор трябваше да получи хубаво гладко сукно от Англия и Испания. Д. Яръмов, БП, 178. Добра е комбинацията от гладък пуловер без яка .. и пола от вълнен плат,.., в цвета на пуловера. ЖД, 1967, кн. 10, 22.

3. Прен. Който става, осъществява се без трудности, затруднения, пречки или неприятности. Всеки .. знае, че най-често отношенията между младите и старите не са гладки. З, 1969, кн. 1, 9. Те мислят, че всичко ще е гладко и лесно в предприятието им и затова не са приготвуват, за да посрещнат мъчнотиите. А. Цанов, Напр., 1875, кн. 4, 16.

4. Прен. За мисъл, изложение, говор — който е плавен, без запъване и се възприема леко и свободно. Противоп. грапав. Той произнесе реч, на която може да завиди всеки обигран оратор. Тя беше гладка, внушителна и смислена реч. Г. Караславов, ПМ, 54. Двете жени се пленяваха от тая искреност и непосредственост на чувствата у младия момък, у когото гладката изящна фраза се съединяваше с душевната топлота. Ив. Вазов, Съч. XII, 183.

5. Рядко. Равен, еднообразен. Гласът му стана силен, гладък и звучен и се разнесе из чудната гора. Елин Пелин, ЯБ, 134. Те издаваха при всяко ново налитане гладък монотонен шум. Ив. Вазов, Съч. XXVI, 123. Матей Матов взе ръкописа и прочете следната резолюция, написана на първата бяла страница с дребен и гладък почерк. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 435.

6. Остар. Който е приятен за слуха; благозвучен. Пишеше гладки стихове и ги четеше с тих, напевен глас. Ив. Вазов, Съч. X, 171. Всичко е равно и гладко в тоя език. П. П. Славейков, събр. съч. VI (1), 47. Наший язик е гладък, богат и естественно прост. ЦВ, 1856, бр. 317, 101. // Който е добър, издържан по стил. Читателят ще разбере, че при такива обстоятелства не ни е било възможно,.., да дадем един гладък превод, ако не искахме да ся отдалечим от вярното съдържание на законника. Ф. Перец и др., НЗ, 3.

Гладки мускули. Анат.; Гладки мишци. Остар. Мускулите на безгръбначните животни и на повечето вътрешни органи у гръбначните животни и човека, които са съставени от къси вретеновидни клетки и обуславят движенията на тези органи. Клетките, които съставляват мишците, са длъгнести и приличат на влакна.. именно в това отношение различаваме два вида мишци: набраздени и гладки. М. Бракалов, ФА, 14. Гладко бягане. Спорт. Вид спортно бягане на различни разстояния по равна писта без препятствия. Прилаганият все още от някои треньори метод на трениране с променлива интензивност може да се използува за развиване на общата скоростна издържливост чрез.., гладко бягане при различни варианти. Ем. Жечев, Б, 195. Гладък (гладкий) характер. Остар. Стил на изказване, изразяване, без патетични, приповдигнати и без снижени изразни средства. Тия характери можем ги раздели на три по-главни: на висок или великолепен, на лек или прост, на гладък или красив. Ф. Велев, КР (превод), 58. Гладкий характер, споряд мнението на някои учители, стои в приятний, сладкий и тихий слог и държи среден предел мужду високия и простия. Ф. Велев, КР (превод), 60.

? Гладък като огледало. Обикн. за водна площ или под — съвсем гладък, равен. Макар че сме още в зима,.., Черно море е още гладко като огледало. Ив. Вазов, Съч. XVI, 119. Гладък като стъкло (порцелан). Съвсем гладък. Когато излязоха вън, поледицата бе станала гладка като стъкло, едва

пълзяха по студените улици.П. Вежинов, НБК, 234. Вече не виждаше нищо освен лицето на мъртвата, потънало между купища цветя. то бе все така бяло и гладко като порцелан. П. Вежинов, НБК, 20-21. Гладък като таралеж. Диал. Ирон. Съвсем грапав.

Списък на думите по буква