ГЛАДЯ̀СВАМ

ГЛАДЯ̀СВАМ, ‑аш, несв.; гладя̀сам, ‑аш, св., непрех. Диал. 1. Силно се изтощавам, измършавявам от продължително, прекомерно гладуване. Пред нас всеки ден минаваха войници, напуснали фронта.. Измо‑

рени и гладясали, те едвам вървяха с подкованите и раззинали се чизми. Кр. Григоров, Н, 201. Гладясаха кравите, у сърце ме боднеше да ги гледам такива едни изпостели, слаби, само кожа и кокали. Кр. Григоров, Н, 50.

2. Прегладнявам. Дай по-скоро да ям, че съм гладясал.

Списък на думите по буква