ГЛАЗУ̀РНО

ГЛАЗУ̀РНО. Спец. Нареч. от глазурен. Изработените изделия от цветно стъкло може да са оцветени .. глазурно, т. е. само в тънък покривен слой. Н. Николов, М, 295. Имаше висока фигура, силно и умно лице. Би бил просто безукорен и несравним, ако не беше толкова непроницаем, почти стъклен погледът на глазурно сините му очи. Изглеждаше така съвършен, че наистина приличаше на изкуствено човешко творение. П. Вежинов, БГ, 129.

Списък на думите по буква