ГЛА̀МАВИЧКО

ГЛА̀МАВИЧКО. Разг. Пренебр. Нареч. от гламавичък; глупавичко, гламавко.

— От Ст. Младенов, български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква