ГЛА̀МАВИЧЪК

ГЛА̀МАВИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Разг. Пренебр. Умал. от гламав; глупавичък, глуповат. От това невинно събитие беше му останало името Куку Миньо, което показваше глупак такъв, какъвто си и действително беше този бачо Миньо — глупавичък, гламавичък. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 23.

Списък на думите по буква