ГЛА̀МАВКО

ГЛА̀МАВКО нареч. Разг. Пренебр. Гламавичко.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951

Списък на думите по буква