ГЛА̀МАВО

ГЛА̀МАВО. Разг. Пренебр. Нареч. от гламав; глупаво, като глупак. Въобрази си горкият този мъж, че люби гламаво жена си, на която той бе съвършено отвратителен и несносен. П. Р. Славейков, ОЛ (превод), 64.

Списък на думите по буква