ГЛАМЀР

ГЛАМЀР м. Диал. Глупак; гламчо, гламавец, гламяк, гламник, гламко.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква