ГЛАНЦУ̀ВАНЕ

ГЛАНЦУ̀ВАНЕ ср. Рядко. Спец. Отгл. същ. от гланцувам и от гланцувам се; гланциране.

Списък на думите по буква