ГЛА̀РУСЧЕ

ГЛА̀РУСЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от гларус; малък гларус.

2. Малкото на гларус. Градчето ми се усмихна със слънчевите си покриви, с пъстрите облекла на летовниците и тъжните пискуни на гларусчетата, които само преди два-три месеца са чукали по вътрешната стена на черупката си. В. Априлов, Кн, 53.

Списък на думите по буква