ГЛА̀СОВ

ГЛА̀СОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до глас (в 1, 2 и 3 знач.); вокален. Образа на Фумасов той даде рядко живописно, с чудни гласови отсенки, с незабравима звукова изразителност. Ст. Грудев, ББ, 93. Там [на сцената] той не правеше изкуство, а въртеше агитация на разпален идейник с богати гласови заложби. Публиката лудееше. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 361. Хористите намериха добри условия за развитието на гласовите си възможности и доста от тях се издигнаха като певци от национален мащаб. ВН, 1959, бр. 2501, 2. Той имаше огромна памет.. Можеше безпогрешно да изпълни гласовите партии на която и да е играна в този театър опера. Л. Дилов, ПБД, 7. Гласови упражнения. Гласов регистър на артист.

2. Нов. За телекомуникационно съобщение който е в устна форма, който е изречен гласно. Новите текстове предвиждаха разширяване на монопола на БТК върху телефонните разговори с чужбина и преноса на гласови съобщения през Интернет. ДТ, 2000, бр. 217, 23. // Който служи за предаване на такова съобщение. С помощта на гласови команди пътниците .. могат да теглят данни от мрежата. Мон.,2000, бр. 617, 55. Натиснете нужното копче [на новия модел "Нокиа"] и изговорете име, чийто номер сте вкарали преди това във функцията "гласово избиране". 24 часа, 2001, бр. 83, 34. След поставянето на допълнителна система шофьорът е в състояние да набира телефонни номера или да избира станциите по аудиоуредбата по гласов път. Нов., 2000, бр. 265, 13. Гласови комуникации. Гласови услуги.

ЃГласова поща. Нов. Система за електронно записване, съхраняване и възпроизвеждане на гласови съобщения, предавани по телефонна линия или по компютърна мрежа. На практика гласовата поща служи като виртуален телефонен секретар, който не изисква средства за закупуване на специални технически устройства. ДТ, 2000, бр. 136, 15. Народното събрание с готовност прие оферта на частна фирма за гласова поща. ДТ,2000, бр. 152, 10. Гласова <пощенска> кутия. Нов. Устройство в телефонна централа, чрез което се записват, съхраняват и възпроизвеждат гласови съобщения за определени абонати, ползващи тази услуга. Гласовата кутия изпълнява ролята на телефонен секретар, който не е при апарата в дома, а в централата. Нов., 2001, бр. 77, 3. БТК предлага включване на гласова пощенска кутия на софиянци с цифрови телефони. Нов., 2001, бр. 77, 3. Гласови органи; гласов апарат. Анат. Система от органи на човешкото и животинското тяло като гласните струни, белите дробове, устната кухина и др., чрез които се образува и оформя гласът. Не по-малко значение придобива развитието на човешкия гласов апарат, способен да произвежда членоразделни звукове. Псих. Х кл, 24. Гласови струни (връзки, гънки) мн., ед. (рядко) гласова струна (връзка, гънка). Анат. Гласни струни. В най-тясната част на гръкляна се намират двете гласови връзки. .. От дължината и обтегнатостта на гласовите връзки зависи височината на звука. Анат. VIII кл, 93. Звуковете на речта се образуват с помощта на струята въздух, която излиза от белите дробове. Тя преминава през дихателното гърло и през гръкляна между гласовите струни. Л. Андрейчин и др., БГ, 5.

Списък на думите по буква