ГЛА̀СОВО

ГЛА̀СОВО нареч. По глас, по отношение на гласа (в 1 и 2 знач.). Софийската народна опера и балет остави незаличими спомени преди всичко със своя висококвалифициран артистически и богат гласово певчески състав. Т, 1954, кн. 1, 59. Макар и още много млада артистка, Карнобатлова успя много сполучливо да обхване ролята си както гласово, така и сценически. ВН, 1963, бр. 3676, 4.

Списък на думите по буква