ГЛАСОПОДА̀ВАНЕ

ГЛАСОПОДА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от гласоподавам; гласуване, гласоподавание. Когато се свърши гласоподаването, когато вечерта бюлетините бидоха преброени, излезе, че от Трайковата листа са избрани само пет души. Т. Влайков, Съч. III, 258-259.

Списък на думите по буква