ГЛАСОПОДА̀ВАНИЕ

ГЛАСОПОДА̀ВАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Гласоподаване. Консервативният печат дигна мълва против всеобщото гласоподавание, което.. е дело на Бисмарка. С, 1894, бр. 1476, 1. Някои от тях [избирателите] се доближиха до урните и се опитаха поне да контролират да не стават злоупотребления при гласоподаванието. С, 1894, бр. 1498, 4.

Списък на думите по буква