ГЛАСОПОДАВА̀ТЕЛКА

ГЛАСОПОДАВА̀ТЕЛКА ж. Книж. Жена гласоподавател. Тя влязла в стаята, дето били урните. Послушните американски агенти.. посрещнали с дълбоки поклони и с верноподанически усмивки първата гласоподавателка. Г. Караславов, Избр. съч. III, 67.

Списък на думите по буква