ГЛАСОПОДАВА̀ТЕЛСКИ

ГЛАСОПОДАВА̀ТЕЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Книж. Прил. от гласоподавател. Гласоподавателски права и задължения.

Списък на думите по буква