ГЛАСУ̀ВАМ

ГЛАСУ̀ВАМ, ‑аш, несв. 1. Непрех. Изразявам чрез условен знак, бюлетина и под. волята, съгласието или несъгласието си за определено решение или при избиране на кандидати за някаква длъжност. — Аз никога досега не съм ходил да гласувам! — каза г. Н... — Аз само един път в живота си съм пуснал бюлетинка в избирателната урна. Ив. Вазов, НР, 80. — Който е за смъртна присъда, да гласува. И пръв дигна ръката си. След него дигнаха ръце Пенчович и съдебните заседатели. Ст. Дичев, ЗС II, 787. Без да иска думата, Мутин се обади: — Хайде, бай Тодоре, да гласуваме, че да видим кои ще изберем на тяхно място. Ст. Марков, ДБ, 290. Не участвуваше [Гатев] в никакви акции, но на събранията на студентското дружество гласуваше за левичарската листа. М. Грубешлиева, ПП, 165. При избора за градския съвет в Свищов избирателите били гласували против правителствените кандидати. С, 1894, бр. 1319, 4. Гласувам за.Гласувам против.

2. Прех. Приемам или отхвърлям нещо въз основа на изразеното чрез условен знак съгласие или несъгласие на определен кръг лица. — Аз бях председател на събранието, което гласува резолюцията, и протестирам против обвинението, че учителят ни е подвел. Ал. Спасов, С, 35-36. — Леля Донка Маринова е най-трудолюбивата.. Затова предлагам първо да ѝ гласуваме едни допълнителни двеста лева. Черемухин, П, 52. Князът обявил, че ще свика Велико народно събрание, което трябвало да му гласува пълномощия за управление на княжеството в продължение на седем години. Ист. VII кл, 94. На другия ден комисията почна вече да гласува въстанието, но и турското правителство знаеше вече всичко. З. Стоянов, ЗБВ I, 431. Народното събрание гласува бюджета на държавата. гласувам се страд. от гласувам във 2 знач. Държавният народностопански план се гласува от Народното събрание. гласува се безл. Когато се гласува, винаги ли честно се вдига ръка и с чиста съвест се пуска бюлетината? Б. Балабанов, Избр. п II, 182.

Гласувам доверие на някого или на нещо. 1. Книж. Вярвам в някого, доверявам се, осланям се на някого. — Вие сега минавате за наш човек. Както виждате, нашата власт ви е гласувала доверие и ви държи още на служба. В. Нешков, Н, 392. 2. Полит. За парламент — чрез гласуване поддържам правителство или негов представител.

Списък на думите по буква