ГЛАСУ̀ВАНЕ

ГЛАСУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гласувам и от гласувам се. Въстаниците мълчаливо потърсиха с очи в тъмнината Игнат, който непринудено, без заповед и гласуване ставаше сега техен водач. Кр. Велков, СБ, 120. Всички органи на властта в нашата страна се избират чрез тайно гласуване.Въздържам се от гласуване. △ Поставям въпроса на гласуване.Явно гласуване. Всеобщо гласуване.

Списък на думите по буква